ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ_old

Az xLabs Hungary Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.); cégjegyzékszám: Cg.01-09-184477; a továbbiakban: „xLabs”) ezúton tájékoztatja az xLabs által szervezett rendezvényekre, szemináriumokra regisztrálókat („Résztvevők”) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a Résztvevők jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama

Az xLabs a Résztvevők által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:

 1. Rendezvény szervezése és lebonyolítása.

Kezelt személyes adatok köre: Teljes név, email cím, mobil telefonszám, számlázási adatok, a Résztvevő mely előadások iránt érdeklődik, mely előadásokon vesz részt.

Adatkezelés időtartama: E cél megvalósulásáig, ide nem értve a mindenkori számviteli jogszabályok szerint kötelezően megőrzendő adatokat. Az xLabs három évente felülvizsgálja, hogy a kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

 1. A Résztvevők részére hír- és reklámlevél küldés, szöveges üzenetek (SMS küldése) a rendezvénnyel kapcsolatosan.

Kezelt személyes adatok köre: Teljes név, email cím, mobil telefonszám, számlázási adatok, munkahely, beosztás / oktatási intézmény és szak, életkor.

Adatkezelés időtartama: A Résztvevő kérésére történő törlésig, de legfeljebb 5 évig. Az xLabs három évente felülvizsgálja, hogy a kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

 1. A Résztvevők részére marketing szolgáltatások nyújtása (ideértve remarketing is) a rendezvénnyel kapcsolatosan, különös tekintettel tanfolyamokkal és oktatással kapcsolatos ajánlatokra.

Kezelt személyes adatok köre: Teljes név, email cím, mobil telefonszám, számlázási adatok, munkahely, beosztás / oktatási intézmény és szak, életkor.

Adatkezelés időtartama: A Résztvevő kérésére történő törlésig, de legfeljebb 5 évig. Az xLabs három évente felülvizsgálja, hogy a kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

 1. A Résztvevők munkaerőközvetítés célú megkeresése.

Kezelt személyes adatok köre: Teljes név, email cím, mobil telefonszám, számlázási adatok, jelenleg keres-e munkát a Résztvevő (igen/nem), Linkedin profil azonosító, munkahely, beosztás / oktatási intézmény és szak, életkor.

Adatkezelés időtartama: A Résztvevő kérésére történő törlésig, de legfeljebb 5 évig. Az xLabs három évente felülvizsgálja, hogy a kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Az xLabs nem kezel különleges adatokat.

Az xLabs igyekszik a Résztvevők naprakész személyes adatait kezelni. Ennek érdekében az xLabs kéri a Résztvevőket, hogy tájékoztassák az xLabs-t az xLabs részére megadott személyes adataikban bekövetkezett változásokról. Az xLabs időről-időre kapcsolatba lép a Résztvevővel a Résztvevő által az xLabs részére megadott személyes adatok frissítése érdekében.

 1. Az adatkezelés jogalapja

A Résztvevő, mint érintett hozzájárulása az adatkezeléshez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5.§ (1) a.) szerint.

A rendezvényre történő regisztráció során az 1. pont adatok megadásával és regisztrációval a Résztvevő kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen tájékoztató szerinti kezeléséhez.

 1. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás, adatbiztonság, adatfeldolgozás

A személyes adatokhoz az xLabs rendezvénye szervezésében közreműködő munkavállalói férhetnek hozzá.

Az xLabs munkaerőközvetítéssel kapcsolatos megkeresés céljából továbbítja a személyes adatokat az ISEEQ Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Madách Trade C. ép. B. lház. 7. em.; cégjegyzékszám: 01-09-989390) részére.

Egyéb szerződéses partnereinek, szponzorainak az xLabs személyes adatokat nem továbbít.

Az xLabs a személyes adatokat Google Drive-on, a HRSzoftver (https://hrszoftver.hu/) és a HubSpot (https://www.hubspot.com/) szerverein tárolja. Az xLabs az adatfeldolgozóktól megköveteli, hogy szervereik behatolásvédelmi rendszereit rendszeresen teszteljék, az esetlegesen feltárt hibákat azonnal javítsák, azok szoftveres megoldásai mindig a lehető legújabb biztonsági megoldásokat használják, így nem csak a szervereik de maga a szoftverük is felvértezett legyen a behatolások ellen. Kétlépcsős bejelentkezés biztosítja az adatok biztonságát.

Az xLabs az adatokat automatizált adatfeldolgozással dolgozza fel és ehhez igénybe veszi a következő szolgáltatókat:

SendGrid (www.sendgrid.com), Active Campaign (www.activecampaign.com), PODIO (www.podio.com), simple pay (www.simplepay.hu), PayPap (www.paypal.com), Eventbrite (www.eventbrite.com), Szamlazz.hu (www.szamlazz.hu), TicketNinja (ticketninja.io.hu), Chatler.ai (https://library.chatler.ai), Maitre (https://maitreapp.co), Abimato (https://abimato.com/); HRSzoftver (https://hrszoftver.hu/) HubSpot (https://www.hubspot.com/

Az xLabs a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el az adatvédelmi incidensek elkerülésének érdekében. Minden esetleges adatvédelmi incidens esetén maximális transzparenciát biztosít a Résztvevő és az eljáró hatóságok részére.

 1. Sütik (Cookie-k)

Az xLabs a honlapján, a www.xlabs.hu honlapon a következő sütiket alkalmazza:

Facebook követőkód (facebook pixel)

A facebook követőkód jelzi a facebook felé, hogy az adott látogató (aki egyben facebook felhasználó) milyen oldalakat látogatott meg, milyen tevékenységeket folytatott az oldalon. Az adott látogató kilétéhez, személyes adatához az xLabs nem fér hozzá, csak a facebook.

Google analytics statisztikai követőkód

A Google Analytics a legszélesebb körben használt webanalitikai eszköz. A követőkódja a weboldal minden oldalán megtalálható, anonim statisztikai adatokat ad a felhasználók weboldalon való viselkedésével kapcsolatban.

Google Remarketing Címke

A remarketing címke elhelyez egy cookie-t a látogató számítógépén. Így később a Google képes hirdetéseket, információkat megjeleníteni a látogatónak a saját displayhálózatában más weboldalakon is.

Hotjar

A Hotjar egy viselkedés elemző rendszer. Teljesen anonim módon rögzíti a látogatók tevékenységét a weboldalon, így visszanézhető a teljes látogatói tevékenység. Személyes adatokat (mint például egy személyes űrlap kitöltésekor beírt adathalmaz) nem mutat meg az elemzést végző személynek.

 1. Jogorvoslati jog

A Résztvevő személyes adatai kezelésével szemben a hozzájárulás megadását követően is bármikor tiltakozhat, kérheti személyes adatai pontosítását és részletes információt kérhet az xLabstől személyes adatai kezelésének módjáról, kérheti a kezelt személyes adatainak harmadik személy részére továbbítását. A Résztvevő személyes adatai törlésére, pontosítására irányuló kérelmére az xLabs haladéktalanul intézkedik a továbbított személyes adatok pontosítása, törlése iránt is.

A Résztvevő személyes adatainak megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

 1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy
 2. a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt.

Kérjük, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz való fordulás előtt a Résztvevő panaszával elsőként az xLabs-hez forduljon a 6. pontban írt elérhetőségek bármelyikén a panasz mihamarabbi kivizsgálása és orvoslása érdekében.

 1. Az xLabs elérhetőségei

Levelezési cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.;

E-mail cím: balazs.komar@xlabs.hu;

Telefonszám: 06 70 773 86 63.

Adatvédelmi tisztviselő kinevezésére az xLabs nem köteles.

Az xLabs fenntartja magának a jogot a szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására, amely változtatásokról e-mail útján értesíti a Résztvevőket.