ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az xLabs Hungary Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.); cégjegyzékszám: Cg.01-09-184477; a továbbiakban: „xLabs”) ezúton tájékoztatja az xLabs által szervezett rendezvényekre, szemináriumokra regisztrálókat („Résztvevők”) és a www.xLabs.hu honlap látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a Résztvevők jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama

Az xLabs a Résztvevők által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:

1.1 Rendezvény szervezése és lebonyolítása.

Kezelt személyes adatok köre: Teljes név, email cím, mobil telefonszám, számlázási adatok, munkahely, beosztás / oktatási intézmény és szak, beszélt idegen nyelvek a Résztvevő mely előadások iránt érdeklődik, mely előadásokon vesz részt, az adott rendezvénnyel kapcsolatos észrevételek.

Az egyes rendezvény szervezése és lebonyolítása körében szükséges a fenti adatok kezelése, mert az egyes előadásokon való részvételen túl az xLabs igyekszik elősegíteni, hogy a Résztvevő szakmai képzettségének és szakmai érdeklődésének, nyelvtudásának megfelelő rendezvényen vehessen részt.

1.2 A Résztvevők részére hír- és reklámlevél küldés, szöveges üzenetek (SMS küldése) a rendezvénnyel kapcsolatosan.

Kezelt személyes adatok köre: Teljes név, email cím, mobil telefonszám, számlázási adatok, munkahely, beosztás / oktatási intézmény és szak, életkor, beszélt idegen nyelvek.

E körben az xLabs a Résztvevő adott rendezvényen és egyéb hasonló tematikájú rendezvényeken való részvételének támogatása érdekében, az arra feliratkozó Résztvevőket értesíti közérdekű információkról, így különösen:

  • egyes előadásokra, eseményekre való regisztrációval kapcsolatos információról;
  • az elmaradó, kimaradó vagy változó eseményekről;
  • események helyszínváltozásairól;
  • következő rendezvényen való részvételre való regisztráció lehetőségéről;
  • egyéb startup versenyekről, hackathon-okról, startup rendezvényekről.

Az xLabs a hír- és reklámleveleket a Résztvevő által regisztrált rendezvényt megelőző hetekben, a rendezvény idején és azt követő hetekben fokozott gyakorisággal, ezen időszakon kívül csak esetileg küldi, de mindenkor biztosítva a Résztvevők részére a leiratkozás lehetőségét.

1.3 A Résztvevők részére marketing szolgáltatások nyújtása (ideértve remarketing is) a rendezvénnyel kapcsolatosan, különös tekintettel tanfolyamokkal és oktatással kapcsolatos ajánlatokra.

Kezelt személyes adatok köre: Teljes név, email cím, mobil telefonszám, számlázási adatok, munkahely, beosztás / oktatási intézmény és szak, életkor, beszélt idegen nyelvek.

Az ehhez hozzájáruló Résztvevők részére az xLabs igyekszik elősegíteni, hogy a Résztvevő szakmai képzettségének és szakmai érdeklődésének megfelelő további eseményekről, tanfolyamokról, speciális ajánlatokról értesüljön.

1.4 A Résztvevők munkaerőközvetítés célú megkeresése.

Kezelt személyes adatok köre: Teljes név, email cím, mobil telefonszám, számlázási adatok, jelenleg keres-e munkát a Résztvevő (igen/nem), Linkedin profil azonosító, facebook profil, Instagram profil, munkahely, beosztás / oktatási intézmény és szak, életkor, beszélt idegen nyelvek, egyéb szakmai vagy önkéntes tevékenység, általános személyiségjellemzők és szakmai alkalmasságra vonatkozó tulajdonságok, munkáltatóval kapcsolatos elvárások.

Az ehhez hozzájáruló Résztvevők részére az egyes előadásokon való részvételen túl az xLabs igyekszik elősegíteni, hogy a Résztvevő szakmai képzettségének és szakmai érdeklődésének megfelelő állásokat ajánló munkáltatókkal kerülhessen kapcsolatba. Az xLabs ennek elősegítése érdekében álláskeresői adatbázisában kezeli ezeket az adatokat és megkeresheti a Résztvevőt potenciális állásajánlatokkal.

Az xLabs nem kezel különleges adatokat!

Az xLabs igyekszik a Résztvevők naprakész személyes adatait kezelni. Ennek érdekében az xLabs kéri a Résztvevőket, hogy tájékoztassák az xLabs-t az xLabs részére megadott személyes adataikban bekövetkezett változásokról. Az xLabs időről-időre kapcsolatba lép a Résztvevővel a Résztvevő által az xLabs részére megadott személyes adatok frissítése érdekében.

Az adatkezelés időtartama 

Az xLabs a Résztvevők személyes adatait az egyes célok eléréséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb a Résztvevő kérésére történő törlésig kezeli, ide nem értve a mindenkori számviteli jogszabályok szerint kötelezően megőrzendő adatokat. Az xLabs rendszeresen felülvizsgálja, hogy a kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

2. Az adatkezelés jogalapja

A Résztvevő, mint érintett hozzájárulása az adatkezeléshez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5.§ (1) a.) és a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint.

A Résztvevő az adott rendezvényre való regisztráció/jegyvásárlás során rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából történő kezeléséhez járul hozzá, a hozzájárulás nélkül nem biztosítható az adott rendezvényen való részvétel. 

A Résztvevő az adott rendezvényre való regisztráció/jegyvásárlás során, a az 1.2, 1.3 és 1.4 pontok szerinti célokkal történő adatkezeléshez opcionálisan járulhat hozzá.

3. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás, adatbiztonság, adatfeldolgozás

A személyes adatokhoz az xLabs rendezvénye szervezésében közreműködő munkavállalói férhetnek hozzá.

Az xLabs munkaerőközvetítéssel kapcsolatos megkeresés céljából továbbíthatja a személyes adatokat az ISEEQ Kft. (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14. Madách Trade C. ép. B. lház. 7. em.; cégjegyzékszám: 01-09-989390) részére.

Az xLabs azon ügyfeleinek továbbítja a Résztvevő személyes adatait, amely kínál olyan pozíciót, amelyre a Résztvevő jelentkezik. Az xLabs a Résztvevő személyes adatait adott ügyfelének csak a Résztvevő előzetes, telefonon vagy e-mailen adott hozzájárulásával továbbítja. Az xLabs egyes ügyfelei EU-n kívüliek, ilyen esetekben az xLabs előzetesen tájékoztatja a Résztvevőt, hogy mely országba továbbítaná személyes adatait, és csak a Résztvevő kifejezett előzetes hozzájárulásával továbbítja a Résztvevő személyes adatait.

Egyéb szerződéses partnereinek, szponzorainak az xLabs személyes adatokat nem továbbít.

Az xLabs a személyes adatokat Google Drive-on, a HRSzoftver (https://hrszoftver.hu/) és a HubSpot (https://www.hubspot.com/) szerverein tárolja. Az xLabs az adatfeldolgozóktól megköveteli, hogy szervereik behatolásvédelmi rendszereit rendszeresen teszteljék, az esetlegesen feltárt hibákat azonnal javítsák, azok szoftveres megoldásai mindig a lehető legújabb biztonsági megoldásokat használják, így nem csak a szervereik de maga a szoftverük is felvértezett legyen a behatolások ellen. Kétlépcsős bejelentkezés biztosítja az adatok biztonságát.

Az xLabs az adatokat automatizált adatfeldolgozással dolgozza fel és ehhez igénybe veszi a következő szolgáltatókat:

SendGrid (www.sendgrid.com), Active Campaign (www.activecampaign.com), PODIO (www.podio.com), simple pay (www.simplepay.hu), PayPap (www.paypal.com), Eventbrite (www.eventbrite.com), Szamlazz.hu (www.szamlazz.hu), TicketNinja (ticketninja.io.hu), Chatler.ai (https://library.chatler.ai), Maitre (https://maitreapp.co), Abimato (https://abimato.com/); HRSzoftver (https://hrszoftver.hu/) HubSpot (https://www.hubspot.com/

Az xLabs a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el az adatvédelmi incidensek elkerülésének érdekében. Minden esetleges adatvédelmi incidens esetén maximális transzparenciát biztosít a Résztvevő és az eljáró hatóságok részére.

4. Sütik (Cookie-k)

Cookie meghatározása

A cookie (magyarul „süti”) egy kisméretű szöveges fájl, amelyet a meglátogatott weboldal tárol látogató számítógépén, az internet böngészésére használt eszközén. A látogató eszköze a cookie-t meghatározott időtartamon keresztül tárolja. Ez lehetővé teszi, hogy a felkeresett weboldal „megjegyezzen” bizonyos adatokat és beállításokat (pl. nyelv, betűméret és más megjelenítési beállítások) egy meghatározott időtartamra.

A cookie általi adatkezelés jogalapja

A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k kivételével (amelyek nem gyűjtenek személyes adatnak minősülő információkat) a cookie-k alkalmazása a látogató kifejezett és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulásán alapul, ez képezi a kapcsolódó adatkezelés jogalapját. A cookie-k alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha a felhasználó az erre szolgáló felületen azok használatát kifejezetten engedélyezi. A beállítások módosítására – és e körben a hozzájárulás visszavonására – a felhasználónak bármikor lehetősége van.

Az xLabs a honlapján, a www.xlabs.hu honlapon a következő sütiket alkalmazza:

Süti Cél, rövid leírás
Facebook követőkód (facebook pixel) A facebook követőkód jelzi a facebook felé, hogy az adott látogató (aki egyben facebook felhasználó) milyen oldalakat látogatott meg, milyen tevékenységeket folytatott az oldalon. Az adott látogató kilétéhez, személyes adatához az xLabs nem fér hozzá, csak a facebook.
Google analytics statisztikai követőkód A Google Analytics a legszélesebb körben használt webanalitikai eszköz. A követőkódja a weboldal minden oldalán megtalálható, anonim statisztikai adatokat ad a felhasználók weboldalon való viselkedésével kapcsolatban.
Google Remarketing Címke A remarketing címke elhelyez egy cookie-t a látogató számítógépén. Így később a Google képes hirdetéseket, információkat megjeleníteni a látogatónak a saját displayhálózatában más weboldalakon is.
Hotjar A Hotjar egy viselkedés elemző rendszer. Teljesen anonim módon rögzíti a látogatók tevékenységét a weboldalon, így visszanézhető a teljes látogatói tevékenység. Személyes adatokat (mint például egy személyes űrlap kitöltésekor beírt adathalmaz) nem mutat meg az elemzést végző személynek.
Google adwords Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő sütiket helyez el a Felhasználó készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő sütik lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is.
Google tag manager A Tag Manager nem rögzít személyes adatokat. Az eszköz más címkék (tagek) kiváltására szolgál, amelyek a maguk részéről adott esetben adatokat rögzíthetnek. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Tartomány- vagy cookie-szinten történt kikapcsolás esetén érvényben marad a Google Tag Manager használatával megvalósult minden követési címkére (tracking tag).
Linkedin A honlaphoz való minden csatlakozással kapcsolat jön létre a LinkedIn szervereihez. E funkciók egyike a felhasználók webhelyen tett látogatásának hozzárendelése egy olyan webhelyhez, amely a LinkedIn Marketing Solutionst alkalmazza a felhasználó LinkedIn profiljához. 

5. Jogorvoslati jog

A Résztvevő személyes adatai kezelésével szemben a hozzájárulás megadását követően is bármikor tiltakozhat, kérheti személyes adatai pontosítását és részletes információt kérhet az xLabstől személyes adatai kezelésének módjáról, kérheti a kezelt személyes adatainak harmadik személy részére továbbítását. A Résztvevő személyes adatai törlésére, pontosítására irányuló kérelmére az xLabs haladéktalanul intézkedik a továbbított személyes adatok pontosítása, törlése iránt is.

A Résztvevő személyes adatainak megsértése esetén az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján:

 1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy
 2. a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt.

Kérjük, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz való fordulás előtt a Résztvevő panaszával elsőként az xLabs-hez forduljon a 6. pontban írt elérhetőségek bármelyikén a panasz mihamarabbi kivizsgálása és orvoslása érdekében.

6. Az xLabs elérhetőségei

Levelezési cím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.;

E-mail cím: balazs.komar@xlabs.hu;

Telefonszám: 06 70 773 86 63.

Adatvédelmi tisztviselő kinevezésére az xLabs nem köteles.

Az xLabs fenntartja magának a jogot a szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására, amely változtatásokról e-mail útján értesíti a Résztvevőket.